Bakhoven Stiching

WERKWIJZE

Aanmelding:

Mensen kunnen zich in principe zelf melden met een hulpvraag, maar ook via het maatschappelijk werk van een gemeente of via de eerstelijns hulpverleners door dit intakeformulier ingevuld te mailen naar info@bakhoven.nl

Selectie:

Het bestuur besluit, zo nodig in overleg met professionele hulpverleners, wie in aanmerking komt.

Opvang:

Tijdens het verblijf worden bewoners naast huishoudelijke verzorging ook bijgestaan door welzijnswerkers. Naast betaalde krachten maakt de stichting gebruik van vrijwilligers.

Vervolgtraject:

Vanaf de aankomst van een nieuwe bewoner zal de stichting samen met externe hulpverleners in overleg met betreffende persoon een plan van aanpak maken en een vervolgtraject bepalen.