Bakhoven Stiching

ACHTERGROND

De Bakhoven Stichting draagt de naam van haar oprichtster Tonny Bakhoven. Na haar artsexamen in 1959 begon zij als arts-assistent interne geneeskunde bij de Maria Stichting Haarlem (tegenwoordig het Spaarne Ziekenhuis) en vervolgens in 1963 als arts-assistent oncologie bij de Lukas Kliniek in Zwitserland. Om zich nog meer in de breedte te ontwikkelen was mevr. Bakhoven van 1966 tot 1969 arts-assistent psychiatrie bij de Friedrich Husemann Kliniek in Duitsland. Vanaf 1969 was mevr. Bakhoven verpleeghuisarts en directeur van stichting de Maretak. Dit verzorgings- en verpleeghuis werd in 1988 gesloten in Driebergen en geïntegreerd in de gevestigde activiteiten van het Leendert Meeshuis te Bilthoven. Mevr. Bakhoven heeft destijds de villa aan de Emmalaan 6 gekocht en is als zelfstandig huisarts en antroposofisch arts praktijk gaan houden op dit adres. Daarnaast heeft zij altijd een zestal volledig ingerichte kamers ter beschikking gesteld voor crisisopvang van mensen die acuut onderdak nodig hadden en die nergens anders terecht konden. Via deze crisisopvang en de nodige begeleiding zijn er vele tientallen mensen geholpen bij het herstel van een zelfstandig bestaan. De motivatie achter deze crisisopvang kan deels worden gezocht in de zeer moeilijke oorlogsjaren die zij als kind in grote armoede heeft meegemaakt. In 2009 heeft mevr. Bakhoven, na jarenlang succesvol procederen om als zelfstandig huisarts door te mogen werken na de pensioengerechtigde leeftijd, op 77 jarige leeftijd de huisartsenpraktijk beëindigd en haar crisisopvang ondergebracht in de Bakhoven Stichting. Op 15 oktober 2011 is mevr. Bakhoven overleden.

Dr. T. Bakhoven

Tonny Bakhoven