Bakhoven Stiching

MIDDELEN

De Bakhoven stichting is een klein vermogensfonds en heeft voor het realiseren van de doelstelling een ruime villa. Er is geen actieve werving van geld of goederen en de vermogensopbrengsten worden uitsluitend aangewend voor het realiseren van de doelstelling, het bieden van kosteloze noodopvang aan mensen die acuut onderdak nodig hebben. Schenkingen zijn vanzelfsprekend wel welkom en onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de belasting. Eén van die voorwaarden is dat het goede doel door de Belastingdienst erkend is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

De Bakhoven Stichting heeft die ANBI-status sinds 2009. De Belastingdienst hanteert de volgende regels bij (periodieke) schenkingen aan goede doelen: doneert u in totaal minimaal € 60,- per jaar aan goede doelen en ligt dit bedrag tussen 1% en 10% van uw verzamelinkomen, dan mag u deze giften aftrekken van de belasting. Bij een periodieke schenking mag u echter de gehele gift aftrekken, ongeacht de hoogte van het bedrag. De Belastingdienst stelt wel een paar voorwaarden: de schenkingsperiode is minimaal vijf jaar én de periodieke schenking moet in een notariële akte worden vastgelegd.

ANBI standaardformulier publicatie 2022