Bakhoven Stiching

WERKWIJZE

Aanmelding:

Gemeenten hebben op grond van de WMO art 1.2.1(c) de opdracht om opvang te verschaffen aan wie hierin zelf niet kan voorzien. Daarom dient ieder, die noodgedwongen geen thuis meer heeft en zich tijdelijk niet zelfstandig in de samenleving staande kan houden, zich te wenden tot de gemeente. Mocht vervolgens blijken dat de WMO-gecontracteerde commerciele aanbieders van opvang (tijdelijk) geen opvangplek voor client kunnen leveren aan de gemeente, dan kan de verantwoordelijke gemeente een schriftelijk verzoek (per email) bij ons indienen voor noodopvang. De meeste aanvragen krijgen wij van de centrumgemeente Utrecht en de gemeente Utrechtse Heuvelrug, maar ook andere gemeenten verzoeken ons regelmatig om kortdurende noodopvang. Na een intakegesprek besluiten wij uiteindelijk of iemand toegang krijgt tot de - voor alle partijen geheel kosteloze - noodopvang.

Opvang:

Tijdens het verblijf kunnen bewoners, naast huishoudelijke verzorging, ook kosteloos worden bijgestaan door (externe) welzijnswerkers.

Vervolgtraject:

Vanaf de aankomst van een nieuwe bewoner, zal de stichting samen met de verantwoordelijke gemeente en in overleg met client een plan van aanpak maken en een vervolgtraject bepalen.