Bakhoven Stiching

WERKWIJZE

Aanmelding:

Gemeenten hebben op grond van de WMO art 1.2.1(c) de opdracht om opvang te verschaffen aan wie hierin zelf niet kan voorzien. Daarom dient ieder, die noodgedwongen geen thuis meer heeft en zich tijdelijk niet zelfstandig in de samenleving staande kan houden, zich te wenden tot de gemeente. Zo gauw de gemeente de situatie heeft beoordeeld en er een WMO-beschikking is afgegeven, waaruit blijkt dat de gemeente opvang verstrekt (of gemotiveerd waarom de gemeente het niet doet), is het mogelijk om met een afschrift daarvan een afspraak voor een intakegesprek te maken. Als er sprake is van een urgente situatie, waarbij de WMO-beschikking voor opvang nog niet gereed is bij de gemeente, dan kan de gemeente een verzoek (per email) bij ons indienen voor noodopvang. Na een intakegesprek besluiten wij uiteindelijk of iemand toegang krijgt tot de - voor alle partijen geheel kosteloze - opvang.

Opvang:

Tijdens het verblijf kunnen bewoners, naast huishoudelijke verzorging, ook kosteloos worden bijgestaan door vrijwillige welzijnswerkers.

Vervolgtraject:

Vanaf de aankomst van een nieuwe bewoner, zal de stichting samen met de verantwoordelijke gemeente en in overleg met client een plan van aanpak maken en een vervolgtraject bepalen.